Yazılımlar: Desktop Metal

Live Sinter™

Toz metal sinterlenmiş parçaların başarılı üretimi için üretim hazırlık yazılımı Live Sinter™ ile Binder Jetting teknolojisinin gücünden yararlanın.

Kullanım Alanları

01

Geliştirilmiş Sinterleme Simülasyonu

02

Destek Oluşturma ve Yüzey Ofsetleme

03

Tarama Sonrası Data Revizyonları

Genel Bakış

Live Sinter™ yazılımı, yerçekimi, sürtünme, büzülme ve bozulmanın etkileriyle savaşmak yerine doğayı kucaklar ve Desktop Metal bağlayıcı püskürtme (Binder Jetting) sistemlerinden 3B baskılı parçaları sinterlerken hataların önüne geçmenizi sağlar.

Parçanızı boyutsal toleransları karşılamak için sinterlenecek zıt yönde bükülmüş bir geometride yazdırırsınız. Desktop Metal Live Sinter™, üreticilerin yalnızca maliyetleri azaltmasına değil, aynı zamanda sinterlemenin daha geniş bir uygulama yelpazesine başarıyla uygulanmasına da yardımcı olmak için benzersiz distorsiyon telafisi sunar.

Sinterlemenin Zorlukları

Metal enjeksiyon kalıplama gibi uygulamalarda milyonlarca parçayı imal etmek için kullanılmasına rağmen sinterleme, Binder Jetting teknolojisinin geniş çapta benimsenmesinin önündeki ana zorluklardan.

Sinterleme fırınında bu parçalar büzülür ve deformasyonlara yol açabilecek önemli kuvvetlere maruz kalır. Bozulmayı engellemek için kullanılan büyük destek yapılarıysa parçaların bükülmesini ve çatlamasını engelleyemiyor.

İşte bu sebeple Live Sinter™ toz metalurjisine dayalı eklemeli üretim süreçleri yoluyla yüksek doğrulukta parçalar elde etmek için gereken deneme yanılma sürecini ortadan kaldırmak ve boyutsal doğruluğu yüksek parçalar üretmek üzere tasarlandı.

Simüle Edilen Kuvvetler

Yerçekimi Düşüşü

Büzülme Çekmesi

Sürtünme Etkisi

Sendroid Rotasyon

Yoğunluk Sarması

Sinterleme Simülasyonu ve Bozulmaların Telafisi

Live Sinter™ ile orijinal geometrinizi negatif ofset kullanarak büyütür ve distorsiyonu dengelersiniz. Böylelikle nihai parçanız istediğiniz spesifikasyonlarda üretilir. Dahili desteklere olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için desteklenmeyen bölgeleri ve çıkıntıları telafi ederek negatif ofset kullanırsınız.

Live Sinter™ sinterleme sırasında bir metal parçanın büzülmesini ve bozulmasını simüle eder. Doğrusal olmayan çekme, sürtünme, elastik ve plastik deformasyonun yanı sıra toz yayılmasının neden olduğu yoğunluk değişimlerini modelleyerek etkileşimli simülasyonlar, stres, gerinim ve toz yoğunluğu gibi faktörlerin derinlemesine görünümlerini sağlar. Metal bazlı parçalar, birbiriyle dinamik temas halindeki destekler ve seramik ayarlayıcılar için farklı 3B baskı ve sinterleme yönelimlerinin özelliklerini destekler.

Yüzey dokuları ve keskin kenarlar gibi orijinal CAD tasarımındaki ince ayrıntıları koruyan yüksek doğrulukta negatif ofset baskıya hazır parçalar elde edin. Live Sinter™ ile çalışmak farklı yüzeylerin temas ettikleri yerde mükemmel şekilde eşleşmesini sağlamaya yardımcı olur.

Optimize Edilmiş Destek Oluşturma ve Yüzey Ofsetleme

Live Sinter™, malzeme kullanımını önemli ölçüde azaltmak için optimize edilmiş isteğe bağlı destek üretimi sağlarken, gerektiğinde bozulma telafisi sunar. Kullanıcılar, takas analizinin bir parçası olarak destek hacimlerini ve kararlılık özelliklerini analiz ederken çeşitli sinter yönelimlerinde etkileşimli olarak destekler oluşturur. Sonraki işleme operasyonları için ofsetlenecek yüzeyler, entegre imalat operasyonları için de belirtilebilir.

Live Sinter™, STL, STEP ve Parasolid formatlarındaki CAD verilerini kabul eder ve yönlü parçalarda yüzey ofset işlemlerini basitleştirerek otomatik yüzey özelliği çıkarımı gerçekleştirebilir. Sıcak İzostatik Presleme (Hot Isostatic Pressing) ısıl işleminden kaynaklanan çekme, Live Sinter™ yazılımı ile de telafi edilebilir.

3B Tarama Sonrası Data Revizyonları

Live Sinter™ güçlü multi-fizik simülasyonu ve dengeleme yazılımıyla sıkı şekil ve boyutsal toleransları koruyan sinterlemeye hazır, basılabilir geometriler sunar. 3B taramaya dayalı ayarlamalardan sonra karmaşık distorsiyon etkilerinin düzeltilmesini sağlayarak, +/- %0,3'e kadar düşük bir sapma ile hedef boyutun %1'i içinde tutarlı bir şekilde düşen parçalar üreterek, distorsiyonu, eğrilmeyi ve diğer yaygın sinterleme zorluklarını önlersiniz. Bununla beraber destekler veya ayarlayıcılarla ilişkili maliyet ve zaman kaybının önüne geçersiniz.

3B taranmış parçalar daha iyi toleranslara ulaşmak için daha sonra yazdırılabilir ve tekrar sinterlenebilir. Parçalar, daha yüksek doğruluk seviyelerine ulaşmak için birden çok kez taranabilir. Tarama ayarı, parçanın hacmi üzerinden çalışarak ince duvarların ve gizli iç bölgelerin dış bölgelerle uyum içinde hareket etmesini sağlar.

Sorun

Normal şartlarda oluşan geometri bozulması.

Çözüm

Live Sinter™ negatif ofsetle üretilen doğru parça.

Desktop Metal Partnerleri

Nasıl Çalışır?

Türünün ilk örneği bir yazılım uygulaması olan Live Sinter™, özellikle sinterlenmiş parçalar konusunda sınırlı deneyimi olan kullanıcılar için sinterlemeyi daha anlaşılır ve tekrarlanabilir hale getirmek için tasarlanmıştır.

01

Orijinal CAD modeli Live Sinter™ yazılımına yüklenir ve metal bağlı toz kısım modellenir.

02

Parça hiçbir negatif ofset uygulanmadan sinterlenirse sonucun ne olacağını tahmin etmek için bir sinterleme simülasyonu çalıştırılır.

03

Bu simülasyon sonucu, deformasyonu telafi eden negatif ofset geometrisi oluşturmak için kullanılır.

04

Negatif ofsetin sinterlenmesi durumunda sonucun ne olacağını tahmin etmek için ikinci bir sinterleme simülasyonu çalıştırılır. Görseldeki gibi sonuç orijinal CAD'e ilk simülasyondakinden daha yakın olsa da yer çekimi düşüşüne sahiptir.

05

Bu simülasyon sonucu, revize edilmiş bir negatif ofset geometrisi hazırlamak için kullanılır.

06

Sinterleme simülasyonu, sinterleme sonucunu tahmin etmek için bu yeni ofset ile tekrar çalıştırılır. Öngörülen geometri, önceki yinelemedeki görünür yerçekimi düşüşünü ortadan kaldırmıştır.

Uzman Teknik Destek

#3Dbizimisimiz uzman ekibi her ihtiyacınız olduğunda yanınızdadır.